کمپرسور بوستر

.jpg - کمپرسور بوستر

کمپرسور بوستر بهسام :

 • جهت تولید بطری  PET  و تولیدات مشابه-که نیاز به فشار کاری تا  ۴۰  بار را دارند به منظور صرفه جویی در هزینه و پائین آوردن قیمت تمام شده هوای فشرده فشار قوی-از سیستم Flex PET استفاده می گردد.
 • در این سیستم کمپرسور های صنعتی, فشاری معادل  ۱۰  بار را تولید و بعد از مراحل فیلتراسیون و ذخیره سازی  ( طبق شکل پائین ) هوای تولید شده وارد سیستم بوستر کمپرسور می گردد.
 • وظیفه بوستر بالابردن فشار از ۱۰ بار به ۴۰  بار می باشد.
 • هوای ۴۰ بار تولید شده با حجم بالا به مخزن ذخیره فشار قوی هدایت و پس از عملیات فیلتراسیون آماده استفاده برای دستگاه های PET یا دیگر
 • استفاده کننده های ۴۰ بار قرار می گیرد.

مزایای سیستم بوستر بهسام :

 • با توجه به مزایای کلی سیستم اسکرو نسبت به کمپرسور های پیستونی با ترکیب این دو می توان از مزایای اسکرو استفاده نمود.
 • هزینه تعمیر و نگهداری کمپرسورهای فشار بالا با توجه به ضریب اطمینان و استفاده از تکنولوژی خاص در آن ها نسبتا بالا می باشد که در بوستر این هزینه بسیار کمتر است.
 • در این سیستم شما دارای دو فشار نرمال (۱۰ بار)  و فشار بالای  (۴۰ بار)  خواهید بود.
 • سیستم بوستر حجم کمتری را اشغال می کند.
 • سیستم بوستر می تواند حجم های بالئی را با فشار بالا تولید نماید که با کمپرسورهای فشار قوی به تنهائی میسر نیست.
 • سیستم بوستر انرژی کمتری را صرف می کند و از راندمان بالاتری برخوردار است.
فهرست
تماس بگیرید