کمپرسور اسکرو TS-BD

مزایای سیستم تسمه ای به کوبل مستقیم بهسام :

 • به علت کشسان بودن تسمه ها, مقداری از ضربه ها و ارتعاشات پولی ها را به پولی دیگر منتقل نمی کند.
 • به راحتی قابل نصب و تعویض هستند .
 • سر و صدای کمی ایجاد می کنند .
 • نیاز به نگهداری زیادی ندارند.
 • در صورت اشکال در الکترو موتور, خرابی به کمپرسور انتقال نمیابد .
 • در صورت نیاز میتوان با تغییر نسبت قطر پولی ها , دبی و فشارهای مختلفی را از کمپرسور بدست آورد .
 • در کوبل مستقیم ضربه های وارده از موتور باعث تابیدگی شاسی میگردد که در مورد تسمه این مورد وجود ندارد.
 • در سیستم تسمه ای گیر بکس و چرخ دنده ها حذف که موجب کاهش صدا و هزینه تعمیر و نگهداری میگردد.

کمپرسور اسکرو TS-BD کمپرسور اسکرو TS-BD

    معایب  سیستم تسمه به کوبل مستقیم بهسام :

 • به علت وجود لغزش بین تسمه و پولی ها, حرکت دو پولی همزمان (synchronous) نیست . به عبارتی انتقال حرکت مثبت (positive transmission)   ندارند .
 • مقداری اتلاف توان دارند (کمی بیشتر از چرخ دنده ها و کوبل مستقیم ) .
 • برای انتقال گشتاور, نیاز به کشش اولیه دارند که باعث ایجاد نیروهای جانبی روی یاتاقان می شود .
a3156141832 - کمپرسور اسکرو TS-BD
TB 1 - کمپرسور اسکرو TS-BD
TB1 - کمپرسور اسکرو TS-BD
TB2 - کمپرسور اسکرو TS-BD
TB3 1 - کمپرسور اسکرو TS-BD
TB4 - کمپرسور اسکرو TS-BD
فهرست
تماس بگیرید