کمپرسور پیستونی TV Series

کمپرسور پیستونی رفت و برگشتی
کمپرسور پیستونی رفت و برگشتی

* حرف P- در کد محصولات نشانگر سه فاز بودن دستگاه میباشد.

پیستونی TV550|500

فهرست
تماس بگیرید