کمپرسور پیستونی TV Series

a3178131952 - پیستونی TV250|250
کمپرسور پیستونی رفت و برگشتی

* حرف P- در کد محصولات نشانگر سه فاز بودن دستگاه میباشد.

 

پیستونی TV550|500

پیستونی TV750|500-P

فهرست
تماس بگیرید