مخازن تحت فشار

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. محصولات
 4. chevron_right
 5. مخازن تحت فشار
 6. chevron_right
 7. مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

مخازنی که توسط بهسام تولید میگردد دارای استاندارد و ویژگیهای زیر میباشد :

 1. طراحی وساخت طبق استاندراد ASME SEC V111-DIV.1
 2. تست رادیوگرافی وتست هیدرواستاتیك مخازن همراه با ارائه مدارك فنی وگزارشات .
 3. اعمال بالاترین ضریب خوردگی درمحاسبه ضخامت ورق .
 4. استفاده ازمرغوبترین نوع ورق ازجنس SA516 GR70 باارائه مدارك فنی وگزارشات .
 5. جوشكاری مخازن با الكترودهای مخصوص توسط جوشكاری های دارای گواهینامه معتبر با ارائه مدرك فنی وگزارشات .
 6.  ارائه نقشه , محاسبات ودفترچه مدارك WPS , PQR‌معتبراز شركت لوید آلمان .
  بوشن آلات API 2000

گواهینامه ورق مصرفی وگزارش های حین كار شامل :

 • VISUAL IN SPECTION REPORT
 • PAINTING TEST REPORT
 • HYDROSTATIC TEST REPORT
 • DIMENSION CONTROL REPORT
 • FITUP CONTROL REPORT

مخازن تحت فشار مخازن تحت فشار

60 - مخازن تحت فشار
فهرست
تماس بگیرید